Nova Snaga/Zajedno za Srbiju: Virus bruke trese kragujevački sud!

Povodom situacije u Javno stambenom preduzeću, saopštenjem za javnost koje prenosimo u celosti oglasila se Nova Snaga i Zajedno za Srbiju :

„Nova Snaga i Zajedno za Srbiju predstaviće sve elemente prevare gradske vlasti u slučaju Javno stambenog preduzeća! Sve je počelo sredinom prethodne godine kada je procurela informacija da je Javno stambeno preduzeće Kragujevac šest godina unazad naplaćivalo od građana Kragujevca nepostojeće troškove, fiktivno knjižene na mesečnim računima pod stavkom ,,vođenje matične evidencije„. Kao reakcija na ovo usledile su tužbe već ogorčenih građana koji su izrazili želju da svoja prava ostvare pred sudom. Impuls nezadovoljstva se širio lančano i tako, u roku od par meseci, doveo do broja od oko 6.000 tužbi sa identičnim tužbenim zahtevima protiv JSP Kragujevac, koji se protivpravno bogatio na račun građana i Grada Kragujevca, koji je svojim odlukama ovu malverzaciju aminovao!
Kako bi predupredili uvećanje sudskih troškova, tuženi su svesni krivice priznavali tužbene zahteve, a sudije iste dosuđivali tužiocima. Iz to, JSP Kragujevac je uputio javni poziv 01.09.2020. godine kojim je priznao protivzakonito postupanje u nameri da manje ostrašćene građane privoli na zaključenje vansudskih poravnanja i tako ih odgovori od vođenja sudskih postupaka koji bi dodatno opteretili budžet. Javno preduzeće je u tome i uspelo, premda je sporazum zaključilo oko 15.000 korisnika.
Sudbina sudskih sporova bila je izvesna, sudije su u najvećem broju slučajeva dosuđivale tužiocima novčanu naknadu koja im je oduzeta sa kamatom, a tužene obavezivale da pored toga tužiocima isplate i troškove sudskog postupka, shodno uspehu u sporu i ustaljenoj sudskoj praksi. Nekolicina sudija, iz razloga pravičnosti, odlučivala je da ne dosudi troškove postupka tužiocima jer je visina odštete premašena visinom samih troškova, što dovodi u sumnju ispravnost motiva za podnošenje tužbi, dok je mizerno mali broj sudija donosio krajnje nelogične odluke da troškove dosudi tuženima uz obrazloženje da javnim pozivom nisu dali povod za spor tj. da su tužioci mogli na identičan način da ostvare svoje pravo i vansudskim putem.
Međutim ,,preko noći„ dolazi do preokreta koji je šokirao sve, i laike i pravnike! Pozivajući se na svoja ovlašćenja dana 17.02.2021. godine Vrhovni kasacioni sud, na zahtev jednog od sudija Osnovnog suda u Kragujevcu, izneo je svoje pravno shvatanje vezano za rešavanje novonastale situacije: ,,Upućenim javnim pozivom korisnicima komunalnih usluga za zaključenje sporazuma o vraćanju neosnovano naplaćene naknade po osnovu tih usluga predupređuje se potreba za vođenjem sudskog spora o tim potraživanjima. Stoga je učinjenim priznanjem tužbenog zahteva u odgovoru na tužbu tuženi stekao pravo za ostvarenje troškova parničnog postupka u skladu sa odredbom člana 156. Zakona o parničnom postupku.„.
Predmetno shvatanje je krajnje kompromitujuće za najvišu sudsku instancu, jer je suprotno elementarnoj logici i osnovnoj pravnoj sentenci ,,da se iz prava ne može izvesti pravo„. Dakle, nekada ugledni, Vrhovni kasacioni sud koristeći se svojim autoritetom iznalazi način da tuženog koji je i sam priznao svoje protivpravno ponašanje pravno zaštiti, umesto kazni? I ne samo zaštiti, već i nagradi, premda mu dosuđuje pravo na naknadu sudskih troškova koji premašuju iznos glavnice koji će morati da isplati tužiocu!
Da se radi o klasičnoj političkoj, a ne pravnoj odluci, potvrđuje i ponašanje gradonačelnika Nikole Dašića, koji je odluku tumačio pre kragujevačkih sudova, jer je istom ,,mahao„ u javnosti proglašavajući pobedu i time vršeći pritisak na sud kome ista još uvek nije dostavljena na razmatranje, navodeći da je VKS svojim shvatanjem sprečio gradski bankrot, premda bi tužiocima bilo isplaćeno po 90.000,00 dinara na ime troškova po svakom postupku.
Da li je gradski budžet zaista u tolikoj opasnosti?
Imajući u vidu da je gradski budžet za 2021. gofinu 9 milijardi dinara, a da bi na ime sastava svake tužbe tuženi koji su izgubili spor bili obavezani da isplate troškove postupka u iznosu od po svega 6.000,00 dinara (umesto 90.000,00 dinara kako to neistinito gradonačelnik navodi), izvodi se zaključak da bi sa 36 miliona dinara tj. svega 0,4% već obezbeđenog gradskog budžeta izvršila isplata duga u celosti. Ukoliko se uzmu u obzir svi gradski prihodi u vidu poskupelih taksi, poreza, cene usluga, prometa nepokretnosti… ovaj iznos se dodatno minimalizuje. Na drugoj strani, građani koji su dobili spor su u opasnosti da JSP koji je uzimao nezakonitu naknadu šest godina unazad, a vratio istu za samo tri godine unazad, uplate troškove na ime sastava odgovora na tužbu u iznosu od 6.000,00 dinara isastava žalbe u iznosu od 12.000,00 dinara, što predstavlja polovinu njihove prosečne zarade. Izvodi se zaključak da neprimerenim izjavama gradonačelnik obmanjuje javnost i tako krivicu svaljuje na oštećene građane i njihove advokate, dok stvarno odgovorni i dalje bivstvuju na njihovim funkcijama. A zašto i ne bi… omogućili su potkradanje građana a zatim i zaradu na tome!
Ukoliko se grad ne boji bankrota, zašto je onda nerazumna sudska odluka mogući epilog? U međuvremenu su gradski organi na čelu sa gradonačelnikom pozvali na progon advokata koji su zastuapli veliki broj građana, da bi se nakon otvorenog medijskog rata, borba spustila i na ličnu relaciju. Pod velom sujete i bahatosti alarmirani su i dodatni politički faktori, a stvar će nažalost pući po kragujevačkim sudovima i naravno, u slučaju njihove podložnosti spoljašnjim uticajima, po građanima.
Ima li u shvatanju VKS pravnog rezona?
Svoje shvatanje VKS dovodi u vezu sa članom 156. Zakona o parničnom postupku koji propisuje da će tužilac da naknadi tuženom troškove ako tuženi nije dao povod za tužbu i priznao je tužbeni zahtev. Tuženi jeste priznao tužbeni zahtev, ali je svakako dao povod za tužbu jer je svojim protivpravnim postupanjem tužioce oštetio, što je i sam javno priznao. Povod za spor je šteta koju je tužilac želeo da sudski ostvari, jer je izgubio svako poverenje u javno preduzeće nakon neprijatnog saznanja, pa je tako imao nepoverenje u unapred pripremljen sporazum od strane dužnika. U javnom pozivu na koji se VKS poziva ne stoje ni minimalni podaci o sadržini sporazuma koji se zaključuju, pa isti nikako nije mogao da bude tretiran jednakim ostvarenjem prava kao u sudskom sporu. Ne postoji nijedna zakonska odredba po kojoj bi poverilac morao da vodi računa o javnom pozivu dužnika, niti da se istom odazove, a da bi JSP Kragujevac zaista predupredilo sudske sporove moglo je da dugovanje u potpunosti isplati korisnicima bez bilo kakvog javnog poziva, premda ima evidenciju o stanju duga za svakog potrošača.
Ispostavilo se da su vansudski sporazumi zaista nepovoljniji za oštećene korisnike od sudskih presuda.
vansudski sudski
visina glavnog duga 1.764,00 dinara 1.764,00 dinara
kamata sa ili bez kamate uvek sa kamatom
rok za isplatu 30 dana 8 dana
mogućnost izvršenja Ne Da
dužnici JSP JSP i Grad Ktagujevac
pravo na naknadu troškova Ne Da

Ukoliko je jasno da su sporazumi koji bi bili zaključeni vansudskim putem pravno nepovoljniji za korisniike od sudskih presuda, postavlja se pitanje kako je Vrhovni sud shvatio da su vansudski postupci jednaka zaštita kao i sudski postupci? Ili VKS navedene činjenice nije imao pred sobom kada je izneo svoje shvatanje, jer mu je Osnovni sud u svom zahtevu prećutao iste ili VKS namerno ne primećuje navedene činjenice kako bi pomogao javnom preduzeću? Bilo koja od mogućih opcija je pogubna po ugled Vrhovnog kasacionog suda, a samim tim i po niže sudove koji bi, u slučaju slabog imuniteta, mogli da se zaraze ovim malicioznim virusom i tako totalno uruše već poljuljano poverenje u sudstvo.
Postupanje Vrhovnog kasacionog suda svojevrstan je presedan u srpskom pravosuđu, jer nikada vansudska mogućnost rešavanja spora nije mogala da obesmisli Ustavom zagrantovano pravo na pristup sudu! U svakom obligacionopravnom sistemu mogućnost mirnog rešavanja spora, sa ili bez javnog poziva, je sveprisutna i predstavlja slobodu izbora fizičkih ili pravnih lica. Ovo je možda presudan trenutak srpskog pravosuđa i njegov poslednji jecaj, jer se u slučaju uvažavanja nedorečenog shvatanja VKS, građanima šalje jasna poruka – da ne očekuju zaštitu od suda u sporovima protiv države i državnih organa, kao i preduzeća čiji su osnivači!
Povodom shvatanja VKS oglasio se i zaštitinik građana Vesna Stojadinović koja je javnosti objasnila sav besmisao istog i dodala da shvatanje tog suda nije obavezujućeg karaktera, i indirektno sugerisala nižim sudovima da isprave katastrofalnu grešku najvišeg sudskog organa. Ovo je potpuno tačno, jer će meritorne odluke da donose isključivo Osnovni i Viši sud u Kragujevcu i tako preuzeti isključivu odgovornost za mogući sunovrat.
Novonastala situacija je ozbiljno uzdrmala celu lokalnu javnost i narušila pravnu sigurnost svih građana, a pod očiglednim uticajem političkih faktora vodi ka tome da nezavisnost sudstva u Republici Srbiji postane samo drevna bajka.
Kako su sudije Osnovnog suda u Kragujevcu u najvećem broju slučajeva već donosile odluke kojima su obavezivale tužene da snose troškove postupka, jasno su izrazili svoje mišljenje o predmetnoj situaciji. Međutim, o njihovom znanju će konačnu ovenu doneti Viši sud u Kragujevcu koji još uvek nije uspeo da nađe jednoglasno rešenje, predma su sednice koje je sazivala predsednica Vesna Milovanović počinjale i završavale se na krajnje nedemokratski način. Da li će niži sud, u ovom slučaju Viši sud u Kragujevcu, slepo slediti suludo shvatanje VKS ili nezavisnim postupanjem vratiti izgubljeno poverenje građana, ostaje da se vidi u narednom periodu.“

Post Author: Milan

Ostavi komentar