Program “Good Urban Life / Dobar Urbani Život” 18. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture u Kragujevcu

Poseban program Beogradske internacionalne nedelje arhitekture “Good Urban Life / Dobar Urbani Život”, posvećen urbanim intervencijama koje se tiču gorućih pitanja gradskog života, ove godine održava se 2. juna u Kragujevcu pod nazivom (Efemerne) Prostorne prakse.

GOOD URBAN LIFE (DOBAR URBANI ŽIVOT) kao poseban BINA program ove godine realizuje se u Kragujevcu u saradnji sa Katedrom za unutrašnju arhitekturu Filološko-umetničkog fakulteta. Prošlogodišnji koncept interakcija u javnom prostoru ostaje glavna tematska okosnica, s tim da je u kontekstu Kragujevca usmeren na efemerne prostorne prakse.

Program u Kragujevcu počeće panelima u Sali Fakulteta inženjerskih nauka. Od 12 do 15 časova biće zastupljene teme Good Urban Life Projekat o kojoj će govoriti dr Jelena Brajković, naučni saradnik Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Arhitektura teritorije: Kragujevac (govori dr Pavle Stamenović, docent Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), Efemerne prostorne prakse (Natalija Bogdanović, docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu), EASA Reality i real:lab (Elena Džinović, Tamara Nešić, Easa Srbija), i Privremene intervencije na gradskim trgovima i toplotni komfor – gradski trg Prodor u Kragujevcu (Lazar Mandić, JP Urbanizam Kragujevac).

U moderiranoj diskusiji, pored predavača učestvovaće dr Bojana Pašajlić (Filološko-umetnički fakultet), Ivan Radulović (glavni gradski urbanista), Nevena Matić, Danijela Aksić, Katarina Todorović, Jovana-Mogić Sretenović, Ognjen Pavlović (studenti treće godine FILUM-a)

U terminu od 16 do 18 časova u okviru programa BINA ŠETNJA biće organizovano stručno vođenje na lokacijama Gradskog centra “Potez prodor”, pešačkog mosta i Kneževog Arsenala.

U 18 časova u atrijumu Fakulteta inženjerskih nauka, biće otvorena izložba „Prostorne prakse 2018-2023: Kragujevac“ – retrospektivna izložba  na kojoj su prikazane važne saradnje i realizovani projekti urbanih praksi u periodu 2018-2023. godine.

Kragujevac je odabran kao lokacija ove programske celine, domaćin dobrog urbanog života, usled aktuelnih projekata na temu efemernih prostornih praksi, kao i u cilju decentralizacije BINA-e, koja deo programskih aktivnosti realizuje sa institucijama, udruženjima i akterima izvan područja Beograda, koji deluju u oblasti arhitekture i urbanizma, edukacije i kulture uopšte. U Kragujevcu GUL nastavlja da testira programske formate na odabranim lokacijama gradeći sve bogatiju bazu i vokabular GOOD URBAN LIFE- a.

U Kragujevcu su se od 2018. do 2023. godine delovanjem različitih aktera desile važne saradnje i realizovali značajni projekti poput privremenih prostorno-umetničkih instalacija u javnom prostoru u okviru Dana arhitekture u Kragujevcu (2018), istraživačkog projekta Arhitektura teritorije: Kragujevac u okviru saradnje profesora Arhitektonskog fakulteta i FILUM-a (2021), projekata prostornih praksi koje relizuju profesori i studenti FILUM-a (2020-2023), do međunarodne letnje škole arhitekture EASA (2021). Kroz retrospektivu realizovanih projekata, istraživanja i radionica razgovaramo o kvalitetu i iskustvu života u javnim gradskim prostorima Kragujevca. Programska aktivnost realizuje se kroz tri formata: izložba (Prostorne prakse 2018-2023: Kragujevac), predavanja i stručno vođenje kroz problematizovane javne prostore grada.

Good Urban Life (GUL) je pokrenut 2020. godine (kustosi Jelena Brajković (SRB) i David Calas (AT)) i obuhvata različite aktere, gradove, ideje, pristupe, kao i rezultate. Originalna koncepcija je nastala u evropskoj akademskoj i istraživačkoj sredini i vremenom je prerastala u formate u kome učestvuju različiti urbani akteri sa različitim iskustvom, radi podsticanja inkluzivnijeg shvatanja pitanja koja se tiču urbane sredine. To je i razlog zašto će se format nakon početne faze teorijskog ispitivanja prelivati na diskurzivne pristupe sa različitim tematskim fokusom i praktične implementacije koje pozivaju na kolektivne akcije. Tokom vremena Good Urban Life formati evoluirali su na razne načine, a svaki format podrazumevao je bavljenje javnim prostorima koji i jesu domaćini dobrog urbanog života.

 

 

 

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar