Nakon ubistva srpskog dečaka na Čukur česmi usledilo bombardovanje Beograda

Engleski kralj Džon bez Zemlje je 1215 godine svojim pečatom potvrdio Veliku povelju slobode (lat. Magna Carta Libertatum). Papa Lav X ekskomunicirao je 1520 godine Martina Lutera bulom u kojoj je osudio kao jeres Luterove teze o indulgencijama, o dogmama i uređenju katoličke crkve. Ideje o reformi crkve sistematizovane u 95 teza Luter je 1517. […]