„Vandali“ opljačkali i zapalili Rim

Vandali su 455 godine upali u Rim i započeli dvonedeljnu pljačku koja će docnije poslužiti kao osnova termina vandalizam. Rusija je 1771 godine u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. Jugoslovenski i sovjetski lider Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su 1955 godine Beogradsku deklaraciju kojom su normalizovani odnosi Jugoslavije i SSSR. Američki vasionski […]