Dalibor Jekić : Gospodine Žiofre, kada ćete da nazivate stvari pravim imenom?

Poštovani gospodine Žiofre, bili ste u mom gradu i ja sam zaista razočaran odgovorima na pitanja koje ste dali Glasu Šumadije. Glavna zasluga zbog čega građani Srbije ne misle da je Evropska unija najveći donator i največi investitor je zasluga vlasti koja na žalost često ima vašu podršku. Takvu sliku kreiraju mediji sa nacionalnim frekvencijama […]

Umro je Gavrilo Princip

Pobunjena posada engleskog broda „Baunti“ ostavila 1789 godine kapetana broda Vilijama Blaja i njegovih 18 pristalica u vodama kod Tahitija. Umro 1918 godine Gavrilo Princip, pripadnik pokreta „Mlada Bosna“ i atentator na austrijskog prijestolonaslijednika Franza Ferdinanda. Na Versajskoj mirovnoj konferenciji u Parizu 1919 godine, 32 države, uključujući Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, prihvatile pakt o […]