Završena sanacija fasade zgrade sa atlasima

Nakon prijema od strane nadzora nad izvedenim radovima kao i kozervacijskog nadzora, završene su poslednje korekcije na obnovi fasade zgrade sa atlasima. Ovo je, prema rečima izvođača, jedan od najkompleksnijih objekata za obnovu fasada u centralnom gradskom jezgru, kazao je Dejan Ružić, načelnik Gradske uprave za razvoj i investicije, navodeći i probleme koje su pratili izvođače prilikom rekonstrukcije. Gradilište je po savetu lica zaduženog za zdravlje i bezbednost na radu, bilo zatvoreno više od tri meseca, jer se uz fasadu prostirao čitav splet strujnih kablova koje je, po njegovom nalogu bilo potrebno izmestiti na krov što je iziskivalo dodatno vreme za izvođenje radova. Još jedna od specifičnosti obnove ove fasade odnosi se i na upotrebu materijala, za koju se po nalogu Zavoda za zaštitu spomenika koriste posebne vrste maltera a po čijoj specifikaciji oni ne mogu da se koriste ukoliko je temperatura nakon izvedenih radova ispod pet stepeni Celzijusovih. Projektom rekonstrukcije fasade zgrade sa atlasima predviđena je i sanacija bočnog zida objekta. S obzirom na to da se na njemu nalazi veliki broj kablova koji snabdevaju strujom čitav kompleks, a da se pored zgrade sa atlasima nalazi objekat sa krovnom konstrukcijom na koju nije bilo moguće postaviti fasadu, izvođač je pokušao da angažuje više ekipa alpinista, koji bi radove izveli spuštajući se sa krova. Procenjeno je, da zbog njihove bezbednosti to nije bilo moguće da se uradi. Kada EPS sa kojima smo obavili razgovore izmesti kablove, Grad će, istakao je Ružić, sanirati i bočni deo fasade zgrade sa atlasima. Vrednost radova na sanaciji fasade zgrade sa atlasima je 55.526.000 dinara bez PDV.

Što se tiče planova dalje obnove fasada u centralnom gradskom jezgru, koje su rešenjem odobrene od strane Ministarstva kulture, po okvirnom sporazumu, podsetio je Ružić, to je trebalo da bude zgrada preko puta nekadašnje Prosvete, a gde se sada nalazi pekara „Jevtić“. Imajući u vidu da je za početak radova neophodna saglasnost stanara tri stambene jedinice, koliko se u toj zgradi nalazi, a da je jedan od vlasnika preminuo i da stanari dok se ne završi ostavinski postupak ne mogu da formiraju stambenu zajednicu, Grad ne može da krene sa radovima na sanaciji.

Sledeća fasada čiju će rekonstrukciju grad Kragujevac finansirati je fasada zgrade bivšeg suda, koja nam je data na korišćenje. Za nekoliko meseci biće završena rekonstrukcija Trga Radomir Putnik, a obnovom fasade ove zgrade, kazao je Ružić, biće zaokruženi radovi na čitavom kompleksu ovog prostora.

Post Author: Milan

Ostavi komentar