Završena obuka kandidata za popisivače u prvom terminu obuke

Danas je završena obuka prve grupe kandidata za popisivače za teritoriju grada Kragujevca. Obuku je u periodu od 28. avgusta do 2. septembra 2022. godine pohađalo 114 kandidata za popisivače.

Obuku je organizovao Republički zavod za statistiku preko Popisne komisije obrazovane za teritoriju grada Kragujevca. Predavači na obuci bili su instruktori izabrani u predhodnom ciklusu predpopisnih aktivnosti. Nadzor nad sprovođenjem obuke vršili su opštinski koordinatori koji su pružali pomoć u radu kako instruktorima, tako i kandidatima za popisivače.

Kandidati za popisivače nakon pet dana aktivnog rada na upoznavanju celokupne procedure vezane za realizaciju zadataka propisanih za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2022. godini, polagali su test, koji će pored aktivnosti pokazane na obuci biti opredeljujući za izbor popisivača i njihov aktivan rad u Popisu.

Druga grupa kandidata za popisivače započinje obuku 5. septembra 2022. u 09,00 časova, koja će se takođe završiti polaganjem testa u završnom danu obuke 9. septembra 2022. godine.

Kandidati za popisivače koji će obuku pohađati u drugom terminu obuke, obaveštenja o vremenu i mestu obuke dobili su telefonskim putem i putem elektronske pošte, a Popisna komisija je raspored kandidata za obuku sa imenima, prezimenima i brojem prijave kandidata, objavila na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca u delu POPIS2022.

Post Author: Milan

Ostavi komentar