Završena Kumanovska bitka

Na današnji dan, 24 oktobra 1648, Vestfalskim mirom nemačkog cara i vladara Francuske i Švedske završen Tridesetogodišnji rat. Mirovnim ugovorom potvrđena načela Augsburškog verskog mira, iz 1555, o ravnopravnosti rimokatolika i protestanata i osujećena namera rimsko-nemačkog carstva i pape o hegemoniji u Evropi.

Pruska, Austrija i Rusija 24 oktobra 1795 izvršile treću podelu Poljske, koja je prestala da postoji kao nezavisna država.

Nemački bakteriolog Robert Koh 24 oktobra 1882 otkrio bakteriju koja izaziva tuberkulozu, Kohov bacil.

Srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović, jedan od osnivača Narodne radikalne stranke, autor programa i statuta stranke, uro 24 oktobra 1907. Krajem 1886. isključen iz stranke pošto je obnovio list Samouprava i počeo da napada radikale. Pokrenuo i do 1903. izdavao Male novine, prvi senzacionalistički list u Srbiji.

Pobedom Prve srpske armije 24 oktobra 1912, pod komandom regenta Aleksandra Karađorđe nad turskom Vardarskom armijom Zeki-paše završena Kumanovska bitka, u Prvom balkanskom ratu.

Povelja Ujedinjenih nacija, koju je u junu u San Francisku potpisala 51 zemlja-osnivač, među njima i Jugoslavija, stupila na snagu 24 oktobra 1945

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar