Za projekte u kulturi grad izdvojio 42,5 miliona dinara

Odlukom članova Gradskog veća raspisan je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2024. godinu. Javni konkurs objavljen je danas na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, kao i u listu „Srpski telegraf“.

Javni Konkurs se raspisuje za finansiranje ili sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 11 oblasti kulturne delatnosti među kojima su muzika, likovne, primenjene i vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura, pozorišna i filmska umetnost, digitalno stvaralaštvo, naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi. Po ovom Javnom konkursu raspodeliće se sredstva u visini od 42,5 miliona dinara, planirana Odlukom o budžetu grada Kragujevca za tekuću godinu.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja odnosno zaključno sa danom 20. maj 2024. godine.

Dodatne informacije po ovom Konkursu se mogu dobiti radnim danima u vremenu od 09.00 – 15.00 sati, u nadležnoj gradskoj upravi – Odeljenju za kulturu i informisanje i to:

– na telefon 034 /302 288 i

– na mail adresu kulturakonkurs@kg.org.rs

Post Author: Milan

Ostavi komentar