Za mere aktivne politike zapošljavanja u Kragujevcu 16,3 miliona

Gradsko veće na sednici održanoj 27. maja dalo je saglasnost na zaključenje Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za tekuću godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Кragujevac i grada Кragujevca.

Za realizaciju programa ili mera obezbeđena su sredstva u iznosu od 16,3 miliona dinara, od čega je učešće Grada 8,9 a Nacionalne službe za zapošljavanje 7,3 miliona dinara.

Najviše sredstava biće opredeljeno za subvencije za samozapošljavanje u iznosu od 6,5 miliona dinara i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima 5,6 miliona dinara. Za program pripravnika sa visokim nivoom kvalifikacija planirano je 2 420 000, a za program javnih radova 1 776 000 dinara.

Post Author: Milan

Ostavi komentar