Voće i povrće sa pijaca ispravno, oprez sa mlečnim proizvodima

Prema godišnjem planu kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica na kragujevačkim pijacama za mesec jun 2023. godine, Institut za javno zdravlje Kragujevac je na pijacama Erdoglija i Aerodrom izvršio uzorkovanje mikrobiološke i hemijske ispravnosti voća, povrća i mlečnih proizvoda.

Na pijacama Aerodrom i Erdoglija, Institut za javno zdravlje je kontrolisao mikrobiološku ispravnost sira i kajmaka, a rezultati su pokazali da je kod dva uzorkovana proizvoda utvrđena mikrobiološka neispravnost, te je prodavcima zabranjena prodaja i predložene mere poboljšanja higijene u svim fazama pripreme, obrade i distribucije hrane.

Takođe, u cilju poštovanja mera dobre higijenske prakse u toku prodaje mlečnih proizvoda, uzeti su brisevi radnih površina rashladnih vitrina radi kontrole prisustva štetnih mikroorganizama i rezultati su pokazali da se u objektima primenjuju dobri higijenski principi.

Na pijaci Aerodrom vršena je i kontrola jagoda, trešanja, paradajza i krastavca na prisustvo teških metala i pesticida i ustanovljeno je da su svi kontrolisani uzorci hemijski ispravni i bezbedni za upotrebu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar