Vazduh u Kragujevcu među najzagađenijim u Srbiji

Najzagađeniji vazduh u Srbiji je u Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu, saopštila je Agencija za zaštitu životne sredine. Kao i prethodnih godina suspendovane PM-10 čestice su dominantan faktor aerozagađenja. U nedavno objavljenom izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine o stanju kvaliteta vazduha u našoj zemlji za 2018. godinu je navedeno da je vazduh u Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu bio prekomerno zagađen,

PM-10 čestice, koje predstavljaju smešu dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, Svetska zdravstvena organizacija označila je kao glavnog krivca za smrt 6.000 ljudi svake godine u Srbiji zbog lošeg kvaliteta vazduha. „Nevidljivi ubica” iz vazduha nastaje kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar