Utvrdjen jedinstven tarifni sistem u gradskom prevozu u Kragujevcu

Gradsko veće na sednici održanoj 21. decembra donelo je odluku o utvrđivanju jedinstvenog tarifnog sistema u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca. Jedinstveni tarifni sistem obuhvata centar Grada i područje do poslednjeg stajališta na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika. Na taj način usluga javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika sa četiri tarifne zone, biće prevedena u jedinstveni tarifni sitem radi jednostavnosti primene i kontrole, kao i povoljnosti za korisnike usluga.

Post Author: Milan

Ostavi komentar