Usvojena odluka o angažovanju revizora za eksternu reviziju budžeta Grada Kragujevca

Na današnjoj, 57. sednici Privremenog organa, razmatrali smo i usvojili tačke koje su iz domena skupštinskih odluka, a tiču se finansiranja za period januar-mart svih oblika pravnog organizovanja čiji je osnivač Grad Kragujevac, kako bi te ustanove i organizacije u ovom periodu imale nesmetano funkcionisanje i finansiranje u prvom kvartalu 2024. godine, kazao je Miroslav Petrašinović, član Privremenog organa grada Kragujevca.

Među značajnim tačkama o kojima su članovi Privremenog organa danas odlučivali Petrašinović je izdvojio Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Kragujevac za period od 1.1. do 31.3.2024. godine, kao i tačku koja se tiče zakonske obaveze da završni račun budžeta Grada sadrži deo izveštaja eksternog revizora. Eksternu reviziju budžeta lokalnih vlasti sprovodi državna revizorska institucija shodno programu državne revizije. Kako Grad Kragujevac nije predviđen programom rada državne revizorske institucije, stekli su se uslovi da reviziju sprovede drugo pravno lice na tržištu, tako da smo na današnjoj Sednici doneli odluku da za te potrebe angažujemo odgovarajuću revizorsku kuću koja ima sve potrebne licence da bi mogla da obavi eksternu reviziju završnog računa gradskog budžeta za 2023. godinu i da bi na taj način Grad Kragujevac ispunio svoju zakonsku obavezu, istakao je Petrašinović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar