Usvojen Poslovnik Skupštine grada Kragujevca

Skupština grada Kragujevca od danas ima novi Poslovnik, usvojen na devetom redovnom zasedanju gradskog parlamenta. Od 60 prisutnih odbornika u sali, za Poslovnik je glasalo 59.

Za mene, ovo je najznačajnija odluka koju ovaj saziv Skupštine donosi, posle odluke o Statutu grada Kragujevca usvojene dok sam predsedavao prethodnim sazivom lokalnog parlamenta, istakao je predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović. Nacrt Poslovnika koji je pripremio Sekretarijat za skupštinske poslove, razmatralo je 17 članova Komisije. Svaka odbornička grupa, koja participira u radu gradskog parlamenta, dala je svoje predstavnike. Uspeli smo, međutim, da ostvarimo takav konsenzus da se tokom rada Komisije nije osetilo ko je predstavnik opozicije, a ko predstavnik stranaka na vlasti. U radu smo imali i značajnu pomoć profesora Pravnog fakulteta Srđana Đorđevića.

Poslovnik je rezultat naše namere da modernizujemo rad Skupštine, kazao je Petrašinović. U prethodnom sazivu krenuli smo polako da menjamo ovu salu. Nekako mi se čini da idemo od kraja ka početku, ali svakako će doći dan kada će ova Skupštinska sala izgledati drugačije. To sam sebi postavio kao prioritet i nadam se da ću u tome uspeti, poručio je predsednik gradskog parlamenta.

On je podsetio da se u prethodnom sazivu krenulo sa prenosom sednica uživo putem skupštinskog kanala i dodao da se sada Poslovnikom stvara mogućnost da odbornici glasaju eletrkonski putem tableta, koji će omogućiti i elektronsko prijavljivanje za reč, ali i elektronsko preuzimanje materijala putem aplikacije koja će biti instalirana na tom uređaju. DŽakovi, kese i ranci puni kilograma i kilograma skupštinskog materijala sada odlaze u prošlost. Osim digitalizacije i osavremenjavanja rada, Poslovnik odbornicima daje šira prava, ali povećava njihovu odgovornost.

Mandat osvojen zahvaljujući građanima koji su odbornika izabrali da zastupa njihove interese predstavlja moralnu obavezu da prisustvuje plenarnom zasednju. O svakom izostanku mora da se obavesti sekretar Skupštine grada. Novina je da će odoborniku koji je za svoj rad plaćen od strane građana, a koji ne opravda izostanak, biti umanjena odbornička naknada za 20 posto. Isto važi i za sednice skupštinskih odobra koje neće biti plaćene u slučaju neopravdanog izostanka.

Ovaj poslovnik je proširio i vreme za diskusiju u precizno definisanim situacijama, kada su u pitanju ne samo odbornici i šefovi odborničkih grupa, nego gradonačelnik i njegov zamenik. Poslovnikom je rešen i problem replike odnosno zloupotreba inistituta povrede Poslovnika. U sazivima do sada praksa je pokazala da se odbornici koji ne dobiju pravo na repliku javljaju da reklamiraju član 90. pozivajući se na dostojanstvo. Sada predsedavajući može da predloži Skupštini da odborniku koji zloupotrebljava član 90. isključivo za repliku prethodnom odborniku, može da izrekne meru oduzimanja reči i onda u daljem toku odbornik ne bi imao pravo da učestvuje u diskusiji odnosno da se javlja za reč. Na taj način štitićemo dostojanstvo ove skupštine, mada mislim da se rasprave u našem parlamentu odvijaju i drže na jako visokom nivou, ocenio je Petrašinović. Ali, uvek ima mesta za napredovanje i mislim da će ova odredba poslovnika tome svakako doprineti jer će onda odbornici malo ozbiljnije gledati kada se javljaju povodom povrede Poslovnika. Svaki predsedavajući, počev od mene pa redom, svi koji će biti na mestu predsedavajućeg, kada je to zaista opravdano, omogućiće odoborniku korišćenje instituta replike. Poslovnikom je predviđeno kada se i kako sazivaju svečane sednice, a povećava se i javnost rada. Pored direktnih prenosa plenarnih zasedanja na programu Radio televizije Kragujevca, ukoliko postoje tehničke mogućnosti radio prenosa i prenosa uživo na skupštinskom kanalu, za javnost će biti otvoreni i skupštinski odbori kako bi građani bili upoznati i sa njihovim radom.

To su neke od novina koje predviđa ovaj Poslovnik, istakao je Petrašinović koji se tom prilikom zahvalio svim članovima Komisije i odborničkim grupama koje su delegirale svoje predstavnike. Radili smo kvalitetno, na osam održanih sednica diskutovali o svakoj glavi Poslovnika, gde god je to bilo potrebno usaglašavali sa pravnom terminologijom i Statutom grada, tako da smo dobili Poslovnik koji će moći da posluži ovom lokalnom paralamentu dugi niz godina, poručio je Petrašinović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar