Uslužni šalter Gradske uprave u naselju Stanovo

U okviru reforme javne uprave koja se pored ostalog ogleda u uštedi vremena i povećanju kvaliteta usluga, u naselju Stanovo otvoren je uslužni šalter Gradske uprave. To će omogućiti građanima da brže i efikasnije obavljaju adminstrativne poslove bez odlaska u Gradsku upravu, što je od posebnog značaja za žitelje u prigradskom području. Mesna zajednica Stanovo ima 23 000 stanovnika, ali je broj građana koji gravitiraju tom uslužnom šalteru blizu 70 000.
Svrha takvih šaltera na više lokacija u gradu je izuzetno korisna. Na taj način želimo da uštedimo i vreme i novac našim sugrađanima, koji neće morati zbog predaje jednog zahteva da dolaze u centar grada, rekao je gradonačelnik Nikola Dašić. Na objedinjenom šalteru opštinskog organa u MZ Stanovo, građani će moći da obave sve poslove, kao i na Kružnom šalteru u Gradskoj upravi.
U cilju zadovoljavanja svakodnevnih potreba stanovništva, Dašić je najavio otvaranje još jednog šaltera u naselju Aerodom, a traži se i lokacija za uslužni šalter u Pivari odnosno Bresnici za taj deo grada. U okolnostima kada nas pritiska i epidemija korona virusa, uslužni šalteri na više lokacija u gradu smanjiće gužve i čekanje u redovima.
Prema rečima Danijele Drobnjak zamenika načelnika Gradske uprave za zajedničke poslove, građani na uslužnim šalterima mogu da predaju zahteve za ostvarivanje svojih prava, kao što su molbe, prijave, zahtev za izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, zatim ostvarivanje prava u oblasti socijalne zaštite ili komunalnih delatnosti. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu, koji može da se preuzeme na ovom mestu i on sadrži informaciju o visini takse i neophodnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev. Osim toga, na zvaničnoj internet stranici Grada, u okviru e–registra, nalazi više od 200 administrativnih postupaka. Građanima je omogućeno da preuzmu obrasce, popune i predaju na uslužnom šalteru koji je povezan sa centralnom pisarnicom. Predmet odmah dobija svoj broj i distribuira se nadležnom organu na postupanje, a bez odlaska u sedište Gradske uprave.

Post Author: Milan

Ostavi komentar