Univerzitet u Kragujevcu – Odrzana promocija doktora nauka i umetnosti

Na svečanoj promociji doktora nauka i umetnosti koja je održana 23. juna 2023. godine, rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović svečano je promovisao 93 doktora nauka i 2 doktora umetnosti, koji su u periodu od maja 2022. do maja 2023. godine odbranili doktorsku disertaciju, odnosno doktorski umetnički projekat na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to:
 3 doktora nauka na Fakultetu inženjerskih nauka;
 2 doktora nauka na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu,
 3 doktora nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku,
 10 doktora nauka na Ekonomskom fakultetu;
 5 doktora nauka na Pravnom fakultetu;
 2 doktora nauka na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji,
 6 doktora nauka na Pedagoškom fakultetu u Užicu,
 7 doktora nauka i 2 doktora umetnosti na Filološko-umetničkom fakultetu
 8 doktora nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu;
 47 doktora nauka na Fakultetu medicinskih nauka.
Ove godine na Univerzitetu u Kragujevcu, po prvi put su promovisana i 2 doktora umetnosti, koji su u navedenom periodu sa uspehom odbranili doktorske umetničke projekte na Filološko-umetničkom fakultetu.
Na Univerzitetu u Kragujevcu je, tokom 47 godina rada, promovisano ukupno 1737 doktora nauka i 2 doktora umetnosti, uključujući i današnju promociju.
Univerzitet je objavio Knjigu doktora nauka i umetnosti Univerziteta u Kragujevcu 2023, u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i umetnosti i naučni doprinos njihovih disertacija, odnosno doktorskih umetničkih projekata.

U doktore tehničko-tehnoloških nauka promovisani su:

1. Jelena Živković, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
2. Tijana Geroski, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
3. Varun Šarma, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
4. Miloš Nikolić, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
5. Nenad Stojić, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
6. Stanko Aleksić, u doktora nauka – elektrotehnika i računarstvo
7. Nenad Stefanović, u doktora nauka – elektrotehnika i računarstvo
8. Dimitrije Rozgić, u doktora nauka – elektrotehnika i računarstvo

U doktore društveno-humanističkih nauka promovisani su:

9. Stefan Vržina, u doktora nauka – ekonomske nauke
10. Filip Bugarčić, u doktora nauka – ekonomske nauke
11. Tijana Tubić Ćurčić, u doktora nauka – ekonomske nauke
12. Marija Radulović, u doktora nauka – ekonomske nauke
13. Dragana Gašević, u doktora nauka – ekonomske nauke
14. Šaban Gračanin, u doktora nauka – ekonomske nauke
15. Jasmina Dimitrijević, u doktora nauka – ekonomske nauke
16. Nenad Mihailović, u doktora nauka – ekonomske nauke
17. Aleksandra Stevanović, u doktora nauka – ekonomske nauke
18. Stefan Zdravković, u doktora nauka – ekonomske nauke
19. Jovana Brašić Stojanović, u doktora pravnih nauka
20. Gojko Šetka, u doktora pravnih nauka
21. Nikola Ivković, u doktora pravnih nauka
22. Jovana Petrović, u doktora pravnih nauka
23. Aniku Kovačević, u doktora pravnih nauka
24. Tijana LJubisavljević, u doktora nauka – menadžment i biznis
25. Marijana Seočanac, u doktora nauka – menadžment i biznis
26. Zorica Gajtanović, u doktora nauka – metodika nastave
27. Ivana Jovanović, u doktora nauka – metodika nastave
28. Vesna Milenković, u doktora nauka – metodika nastave
29. Sanja Anđelković, u doktora nauka – metodika nastave
30. Vuk Sekač, u doktora nauka – metodika nastave
31. Jelena Žunić Cicvarić, u doktora nauka – metodika nastave
32. Svetlana Stevanović, u doktora nauka – filološke nauke
33. Katarina Ćirović, u doktora nauka – filološke nauke
34. Lena Tica, u doktora nauka – filološke nauke
35. Milica Karić, u doktora nauka – filološke nauke
36. Milan Todorović, u doktora nauka – filološke nauke
37. Dragana Vučković, u doktora nauka – filološke nauke
38. Bojana Gerun Đokić, u doktora nauka – filološke nauke

U doktore umetnosti promovisani su:

39. Mia Grozdanić, u doktora umetnosti – muzička umetnost
40. Miodrag Đorđević, u doktora umetnosti – muzička umetnost

U doktore prirodno-matematičkih nauka promovisani su:

41. Snežana Radisavljević, u doktora nauka – hemijske nauke
42. Bogdan Pirković, u doktora nauka – matematičke nauke
43. Milica Milivojević Danas, u doktora matematičkih nauka
44. Milan Bašić, u doktora matematičkih nauka
45. Tanja Žugić-Petrović, u doktora nauka – biološke nauke
46. Dušan Ćoćić, u doktora nauka – hemijske nauke
47. Nezrina Kurtanović, u doktora nauka – hemijske nauke
48. Danijela Nikodijević, u doktora nauka – biološke nauke

U doktore medicinskih nauka promovisani su:

49. Danijela Bazić Sretenović
50. Nataša Dostanić
51. Radomir Šćepanović
52. Aleksandra Arnaut
53. Zlata Rajković Pavlović
54. Željko Todorović
55. Tomislav Nikolić
56. Olivera Đurović
57. Živanka Đurović
58. Anđela Milojević Šamanović
59. Aleksandar Antonijević
60. Jelena Tadić
61. Miljan Zindović
62. Dalibor Jovanović
63. Suzana Živanović
64. Miloš Stanković
65. Miroljub Trifunović
66. Maja Savić
67. Katarina Mihajlović
68. Olivera Stojadinović
69. Predrag Krstić
70. Vladimir Vranić
71. Tijana Kokerić
72. Biljana Bajić
73. Slobodan Subotić
74. Ana Živanović
75. Jasmina Radojlović
76. Dušan Simić
77. Željka Rogač
78. Veroljub Vučić
79. Milica Pantić
80. Aleksandra Stojanović
81. Miloš Papić
82. Zoran Kovačević
83. Jelena Milošević
84. Dejan Simić
85. Miroslav Mišović
86. Marija Petrović
87. Branislav Piščević
88. Sandra Nikolić
89. Svetlana Paunović
90. Miloš Stepović
91. Nikola Šobot
92. Ivana Raković
93. Maja Stojanović
94. Anica Ranković
95. Dragan Radonjić

Post Author: Milan

Ostavi komentar