Umro Ciceron, rođen Uroš Predić

Na današnji da, 7 decembra 43. p.n.e. umro Marko Tulije Ciceron, rimski političar, pisac i čuveni govornik.

Srpski slikar Uroš Predić, član Srpske akademije nauka i umetnosti, predstavnik akademskog realizma, majstor portreta, ikona i istorijskih kompozicija, rođen je 7 decembra 1857. Portretisao gotovo sve istaknute ličnosti Srbije krajem 19. i prve polovine 20. veka i izradio više od 1.000 ikona.

Skupština Srbije usvojila 7 decembra 1914 u Nišu, u Prvom svetskom ratu, Deklaraciju o ujedinjenju južnih Slovena u zajedničku državu.

Skupština Jugoslavije donela 7 decembra 1946 zakon o nacionalizaciji kojim su obuhvaćena sva veća privatna preduzeća. Time je likvidiran i inostrani kapital, koji je u industriji i rudarstvu predratne Jugoslavije učestvovao sa oko 50 odsto.

Nakon neuspelih izbora u septembru, u Srbiji 7 decembra 1997 ponovljeni izbori za predsednika Republike na kojima ponovo nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova. U drugi krug ušli kandidati Socijalističke partije Srbije Milan Milutinović i Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, a za predsednika 21. decembra izabran Milan Milutinović.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar