UKC Kragujevac nabavlja novu angio salu za potrebe interventne radiologije

Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je tender za nabavku angio sale za potrebe interventne radiologije.
Tenderom je, pored nabavke nove sale, obuhvaćena i demontaža postojeće, kao i projektovanje i adaptacija prostora za smeštaj, montažu, instalaciju i puštanje u rad po sistemu „ključ u ruke“ za potrebe interventne radiologije UKC-a Kragujevac. Izvođač je dužan, između ostalog, da izradi i Program zaštite od jonizujućeg zračenja kod ovlašćene institucije i Izveštaj o sigurnosti, navodi se u dokumentu.
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, ukoliko dva ponuđaca konkurišu sa jednakom vrednošću, biće prihvatljiva ona ponuda u kojoj je naveden kraći rok isporuke.
Procenjena ukupna vrednost tendera iznosi 77.291.666,67 dinara.
Rok za podnošenje ponuda je 2. septembar.

Post Author: Milan

Ostavi komentar