Ugušen Prvi sprski ustanak

Na današnji dan, 7 oktobra 1813,  padom Beograda u turske ruke ugušen Prvi srpski ustanak i Turci uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804.

Sedmog oktobra 1885, rodjen danski atomski fizičar Nils Henrik David Bor, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. za istraživanja strukture atoma, jedan od osnivača atomske fizike.

Nakon oslobadjanja od turske vlasti, Krit se 7 oktobra 1908 ujedinio s Grčkom. Grčka 1912. anektirala to ostrvo, a Londonskim ugovorom 1913. aneksija medjunarodno priznata.

Mihailo Lalić, jedan od najistaknutijih jugoslovenskih autora ratne proze, rođen je 7 oktobra 1914 .

Južnoafrički nadbiskup Dezmond Tutu, borac protiv aparthejda, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984, prvi crnac-nadbiskup u Južnoj Africi, rođen je 7 oktobra 1931.

Na području sovjetske okupacione zone, 7 oktobra 1949 proglašena Nemačka Demokratska Republika s predsednikom Vilhelmom Pikom i premijerom Otom Grotevolom.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar