U Kragujevcu u planu „Zelena oaza“ – Stambeno poslovni kompleks sa 348 stanova i 452 parking mesta

Urbanistički projekat za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa Zelena oaza sa 348 stanova, 14 lokala i 45 poslovnih prostora, koji je izradio Geosistem MB iz Kragujevca nalazi se na javnom uvidu do 25. oktobra.
Investitor RP Euro Invest iz Kragujevca planira izgradnju kompleksa sa četiri lamele na parcelama površine 10.800 m2 u ulici Miodraga Vlajića Šuke u ovom gradu.
Fizičku strukturu stambeno-poslovnog kompleksa čine četiri stambeno-poslovne lamele, spratnosti 2Po+P+0+5+Ps.
S obzirom da se radi o stambeno-poslovnim objektima gde će se nivo -1 i prizemlje objekata koristiti u administrativno-poslovne svrhe, predviđena je etaža galerije čime je data mogućnost formiranja atraktivnih dvoetažnih lokala.
Sva četiri objekta imaju istu arhitekturu po oblikovanju i obradi, sa po 93, odnosno 81 stanom. Poslovni prostori planirani su na nivou -1 i u nivou prizemlja, dok je u lamelama A i B na 5 spratova raspoređeno po 16 stanova, a na šestom, povučenom spratu planirano je 13 stanova. U lamelama B i C po 14 stanova raspoređeno je na pet spratova, dok je u na šestom planirano 11 stanova.
Pravcem sever – jug sredinom kompleksa prožeta je interna saobraćajnica duž koje je obostrano formirano parkiranje. Predviđeno je da centralni deo kompleksa ima funkciju zajedničkog dvorišta.
Planirana ukupna bruto površina objekata iznosi 47.657,64 m2, dok ukupna planirana bruto površina objekata iznosi 34.332,51 m2.
Predviđen je i garažni prostor na dva nivoa, a koncipiran je tako da se prostire ispod svih lamela i ispod parternih površina. Na parceli i u objektima obezbeđena su ukupno 452 parking mesta. U podzemnoj garaži na nivou -2 čija površina iznosi 8.523 m2, planirano je 276 parking mesta. Garaža na nivou -1 i parter imaće 176 parking mesta. Od toga je za stanovanje obezbeđeno 348 mesta, za poslovne prostore 53 i za trgovine 44 parking mesta.
Projektom je takođe planirano ozelenjavanje krova iznad podrumske etaže u zoni unutrašnjeg prostora između objekata A, B, C i D. Planirane su 4 kompaktne zelene površine, međusobno podeljene unutrašnjom kolskom saobraćajnicom i poprečnom pešačkom stazom.
Planirana je fazna izgradnja objekta i to u 4 faze. Prvu fazu čini izgradnja lamele A i podzemne garaže, dok je fazama 2,3 i 4 predviđena izgradnja lamela B, C i D.
– U blizini lokacije je u toku izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa Tesla Palace, stambeno-poslovnog kompleksa Novi Bubanj, a očekuje se da u ovoj godini otpočne i izgradnja Filološko-umetničkog fakulteta – stoji u dokumentaciji. Severoistočno od predmetnog kompleksa, urbanistički su obrađene još dve parcele u okviru kojih su planirani stambeno-poslovni kompleksi (Matis New Point i Euro Motus Real Estate).
Idejno rešenje izradio je Vektor sistem iz Kragujevca.
Izvor : eKapija

Post Author: Milan

Ostavi komentar