U Beogradu je počela da radi prva štamparija u Srbiji

Na današnji dan, 5 marta 1770, britanske trupe su u Bostonu, centru otpora protiv britanske kolonijalne vlasti, ubile pet demonstranata i taj događaj, poznat kao „bostonski masakr“, ubrzao je izbijanje Američkog rata za nezavisnost.

Italijanski fizičar Alesandro Volta (Alessandro) koji je pronašao elektrofor (1775), galvanski element, bateriju galvanskih elemenata (Voltin stub), umro 5 marta 1827. Po njemu su mnogi pojmovi u fizici dobili ime – Volt (oznaka V), Voltamper (oznaka VA), Voltin luk.

U Beogradu je 5 marta 1832 počela da radi prva štamparija u Srbiji, u kojoj je kao prva knjiga štampan „Sabor istine i nauke“ Jovana Stejića. Štamparija je kupljena u Rusiji i dopremljena u Beograd u maju 1831.

Nacional-socijalistička radnička partija Adolfa Hitlera osvojila je većinu u nemačkom Rajhstagu (parlament) 5 marta 1933.

Petog marta 1953 umro je sovjetski diktator Josif Visarionovič Džugašvili – Staljin. Kao generalni sekretar Komunističke partije od 1922. do smrti bio je neprikosnoveni vladar SSSR-a i lider komunističkog sveta. U partijskim „čistkama“ od 1934. eliminisao je političke protivnike, a svojom politikom doprineo je zaoštravanju međunarodnih odnosa u vreme Hladnog rata i narušio ugled SSSR-a stečen značajnom ulogom u slamanju fašizma u Drugom svetskom ratu. Rezolucijom Informbiroa pokušao je 1948. da Jugoslaviju podredi sovjetskoj kontroli.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar