Turski vojnik ubio dečaka kod „Čukur-česme“

Na današnji dan, 15 juna 1520 papa Lav X ekskomunicirao Martina Lutera bulom u kojoj je kao jeres osudio Luterove teze o indulgencijama, dogmama i uređenju katoličke crkve. Ideje o reformi crkve sistematizovane u 95 teza Luter je 1517. prikovao na vrata Dvorske crkve u Vitembergu, označivši početak raskola katoličke Evrope.

Na “Čukur-česmi” u Beogradu 15 juna 1862 turski vojnik ubio srpskog dečaka, što je izazvalo sukobe u gradu. Turci potom sa beogradske tvrđave, gde je bio smešten njihov garnizon, bombardovali Beograd.

Posle ubistva Aleksandra Obrenovića u Majskom prevratu, Skupština Srbije 15 juna 1903 izabrala Petra Karađorđevića za kralja Srbije. Tokom njegove vladavine učvršćen parlamentarizam i ubrzan privredni i kulturni razvoj zemlje. Povukao se sa vlasti 22. juna 1914, a kraljevska ovlašećenja dobio njegov drugi sin Aleksandar.

Druga haška mirovna konferencija, na kojoj su 44 države, uključujući Srbiju i Crnu Goru, usvojile 13 konvencija o zakonima i običajima ratovanja, počela 15 juna 1907. Četvrtom konvencijom osnovan Stalni arbitražni sud u Hagu.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar