Treći Javni poziv za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima za radnu 2022/23. godinu

Gradska uprava za društvene delatnosti grada Kragujevca poziva roditelje, staratelje, usvojitelje ili hranitelje dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja, odnosno na Zaključku o dodatnom bodovanju i rangiranju dece za koju je podneta dopuna dokumentacije od 61.9971 zaključno sa 61.9416 odnosno na Zaključku od 100 do 61.9910 bodova, da podnesu zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2022/23. godinu.

Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs i na prijemnom šalteru Pisarnice u holu zgrade Organa grada od 21. novembra 2022. godine zaključno sa 02. decembrom 2022. godine.

Zahtevi se mogu dostaviti i putem pošte a zahtevi dostavljeni elektronskom poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Raspoloživi kapaciteti privatnih predškolskih ustanova objavljeni su na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca, istovremeno sa Javnim pozivom u okviru koga su i detaljne informacije o načinu podnešenja zahteva.

Post Author: Milan

Ostavi komentar