Svetski dan populacije

Svetski dan populacije Ujedinjene nacije od 1989. godine obeležavju 11. jula, prema preporuci UNDP (Fonda za razvoj Ujedinjenih nacija), u cilju usmeravanja pažnje na hitnost i značaj pronalaženja rešenja za različite populacione probleme, u kontekstu globalnih planova razvoja.

Te godine planeta Zemlja je bila naseljena sa 5 milijardi ljudi.  Danas taj broj prevazilazi 7,5 milijardi, dok stručnjaci prognoziraju čak 9 milijardi ljudi do kraja 2050. godine.

Stručnjaci apeluju da se ovaj dan iskoristi za podizanje svesti o održanju ravnoteže u prirodi, jer smo njen deo, ali, sa druge strane, imamo i najveći uticaj na očuvanje prirode.Ova planeta i svi njeni resursi dati su nam kao poklon, i taj poklon treba da poštujemo i čuvamo.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar