Svetski dan klimatskih promena

Svetski dan klimatskih promena obeležava se širom planete svakog 4. novembra, kada se, u cilju podizanja svesti o značaju ovog globalnog problema, organizuju radionice, predavanja i druge aktivnosti.

Srbija je, među prvih 10 zemalja sveta, u junu 2015. godine Sekretarijatu Konvencije dostavila Nameravane nacionalno određene doprinose smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (u daljem tekstu: INDCs od engleskog: „Intended national determined contributions“). Ovi dokumenti pripremaju se u cilju postizanja dogovora i usvajanja novog pravno obavezujućeg dokumenta koji će definisati obaveze država članica Konvencije za period posle 2020. godine i na taj način sprečiti porast temperature na globalnom nivou preko 2°C.

Čitav region Jugoistočne Evrope je veoma izložen uticaju klimatskih promena. Prema analizama izrađenim na nacionalnom nivou, period 1960-2012. godina karakteriše prosečni trend povećanja srednjih godišnjih temperatura od 0,3°C po dekadi. U zavisnosti od scenarija, može se očekivati rast temperature u opsegu od 3.2 do 4°C do kraja veka i deficit padavina i do 20%. Ovakve promene biće praćene i intenziviranjem ekstrema, posebno temperaturnih. Najveći uticaji promena klime osmotreni su i projektovani u sektorima poljoprivrede, hidrologije, šumarstva, ali i zdravlja ljudi i biodiverziteta.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar