Svetski dan intelektualne svojine

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO – World Intellectual Property Organization) danas, 26 april, nizom aktivnosti, događaja i kampanja, obeležiti Svetski dan intelektualne svojine. Cilj proslave je razvoj svesti o rastućoj ulozi intelektualne svojine u svakodnevnom životu, jer je bez inovacija i zaštite intelektualne svojine nemoguće zamisliti razvoj konkurentnog tržišta.

Tema ovogodišnje manifestacije je „Dizajniranje budućnosti“ (Designing the Future), čime se želi istići uloga dizajna na tržištu, u društvu, kao i u oblikovanju inovacija budućnosti.

Dizajn određuje izgled i naš lični doživljaj proizvoda koje koristimo svakog dana – od svakodnevnih predmeta za kućnu upotrebu, do najnovijih računara. Dizajn spaja ugodno sa korisnim i daje stil inovacijama. Nekada nazivan „umetnost u industriji“, industrijski dizajn omogućava razlikovanje unikata od rezultata masovne proizvodnje, čineći jedan brend uspešnijim od drugog. Iza svakog novog dizajna stoji potreba za pomeranjem granica. Dobar dizajn čini proizvod lakšim, komfornijim i sigurnijim za upotrebu.

U današnje vreme, veliki značaj se posvećuje zaštiti životne sredine i zdravom životu, pa otuda ni ne čudi da je „dizajniranje od otpada“ postao pravac koji sledi veliki broj stvaraoca. Održivi procesi u dizajnu omogućavaju smanjenje troškova proizvodnje, kao i redukovanje negativnih uticaja na životnu sredinu. Dizajn budućnosti će, stoga, biti „zelen“, a sistem zaštite intelektualne svojine će pomoći u ovom procesu, sprečavajući kopiranje originalnih dela.

 

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar