Svetski dan grafičkog dizajna

Svetski dan grafičkog dizajna i grafičkih dizajnera, 27 april, ustanovljen je sa ciljem da učini vidljivijom kreativnu produkciju koja oblikuje opštu likovnu kulturu i postaje sastavni deo savremenog života i svakodnevne komunikacije.

Ponekad se za grafički dizajn koristi naziv „vizuelna komunikacija“, kojim se ističe njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Pojavom štamparstva u 15. veku, grafički dizajn se prilagođava novom mediju i od tada se neprestano razvija.

Krajem 19. veka, grafički dizajn se oblikuje u formu koju danas prepoznajemo, delom kao rezultat sve veće specijalizacije u različitim profesijama u kojima se koristi, delom zbog uvođenja novih tehnologija i tržišnih mogućnosti koje se otvaraju industrijskom revolucijom. Godine 1922. Vilijam A. Dvigins daje ime „grafički dizajn“ ovoj, tada novoj, oblasti primenjene umetnosti.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar