Svetski dan deteta

Svetski dan deteta se proslavlja kako bi se internacionalno ukazalo na dečija prava. Datum je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine. Na današnji dan se održavaju manifestacije širom sveta sa ciljem da se organizuju druženja dece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, deca sa posebnim potrebama i deca iz Domova za nezbrinutu decu. Pored toga, ovaj dan ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema deci kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija od 1989. godine. Osnovni principi Konvencije su:

  • Pravo na život, opstanak i razvoj;
  • Najbolji interes deteta;
  • Pravo na participaciju;
  • Pravo na nediskriminaciju.

Detinjstvo je jedan od najlepših perioda, kada smo bezrižni i kada kroz igru učimo nova znanja i veštine koje će nam pomoći da budemo samostalni, odrasli ljudi. Međutim, negde usput, dok idemo putem odrastanja, mnoge stvari koje smo kao deca radili i voleli ostaju za nama. Hajde da se na današnji dan prisetimo šta smo to radili u detinjstvu i šta danas, kao odrasli ljudi možemo naučiti od dece.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar