Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti

Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se 14 novembra u preko 160 zemalja širom sveta. Ovaj dan svrstan je u kalendar javnog zdravlja na inicijativu Međunarodne dijabetološke federacije (International Diabetes Federation, IDF) i Svetske zdravstvene organizacije i ima za cilj skretanje pažnje svetske javnosti na dijabetes koji predstavlja značajan javnozdravstveni problem.
U 2014.godini dijabetes je imalo skoro 387 miliona osoba, od čega probližno polovina ne zna da boluje od šećerne bolesti. Najveći broj obolelih odraslih osoba (77%) živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodom i većina je uzrasta između 40 i 59 godina. Dakle, bolest pogađa radno aktivno stanovništvo na vrhuncu radne sposobnosti. Zbog pojave kasnih simptoma, bolest se otkriva kada se razviju komplikacije šećerne bolesti. Samim tim, lečenje je duže, teže i skuplje, radna sposobnost se smanjuje i odsustvovanje usled bolesti se povećava. Na globalnom nivou, u 2014.godini 11% svih troškova usmerenih ka zdravstvenoj zaštiti koristili su se za lečenje dijabetesa.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar