Svetski dan borbe protiv dečjeg rada

Širom sveta se obeležava Svetski dan borbe protiv dečjeg rada. Najnoviji podaci ukazuju na to da oko 120 miliona dece, od 5 do 14 godina radi i pritom su dečaci i devojčice zastupljeni gotovo jednako. Posebno zabrinjavajuća situacija je u Indiji. Više od polovine tih mališana izloženo najgorim oblicima dečjeg rada, kao što su rad u opasnim uslovima, prisilni rad, nelegalne radnje ili prostitucija, a često su uključeni i u oružane sukobe.

Svetski dan borbe protiv dečjeg rada prvi put je obeležen 12. juna 2002,, a ove godine posvećen je uticaju ekonomske krize na dečji rad, posebno kada su u pitanju devojčice.

Devojčice su centralna tema ove godine, jer se procenjuje da je oko 100 miliona devojčica angažovano na sličnim poslovima kao i dečaci, ali da su suočene i sa dodatnim poteškoćama i rizicima. Veliki broj devojčica radi u poljoprivredi ili u zanatskom sektoru. One su angažovane i u tajnim radionicama, a nije zanemarljiv broj onih koje se nalaze u doslovnom ropstvu – prinuđene su na prostituciju i pornografiju.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar