Sveta Tri jerarha

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Sveta tri jerarha. Sveta Tri jerarha su istorijske ličnosti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti, a u srpskoj tradiciji se nazivaju Valtazar, Melhior i Kaspar.

Praznik je, u njihovu čast, ustanovljen 1076. godine i to 30. januara po starom, ili 12. februara po novom kalendaru. Smatraju zaštitnicima ljudi i životinja od mraza, hadnih i zlih vetrova. Po tome kakvi vetrovi duvaju tog dana, prognozira se kakvo će vreme u toku godine biti.

Sveta Tri jerarha su crveno slovo, a u našem narodu se slave kao krsna slava. Slave je i mnogi manastiri i crkve kao svoju slavu.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar