Rođen pisac Jovan Popović, umro glumac Dobrica Milutinović

Otomanskom carstvu su 1739 godine Beogradskim mirom, posle 21 godine pod Austrijom, ponovo pripali Beograd i sve teritorije severno od Zapadne Morave.

Rođen je 1786 godine Karl Marija fon Veber, nemački kompozitor, tvorac nemačke romantične opere. Komponovao je i orkestarske kompozicije, horove, kamernu muziku, kantate i dr. Vodio je opere u Pragu u i Drezdenu, a takođe je radio i u Londonu, gde je i umro. Dela: opere: „Silvana“, „Eurijanta“, „Ribecal“ (nedovršena), „Čarobni strelac“, „Oberon“…

Rođen je 1905 godine srpski pisac i revolucionar Jovan Popović, pripadnik grupe pisaca koja je između dva svetska rata negovala socijalnu literaturu. Posle zavođenja Šestojanuarske diktature 1929, osuđen je zbog komunističke propagande. Nakon oslobođenja Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, pokrenuo je i jedno vreme uređivao „Književne novine“. Dela: zbirke pesama „Hadžija večnosti“, „Lasta u mitraljeskom gnezdu“, „Ples nad prazninom“, proza „Lica u prolazu“, „Istinite legende“, „Reda mora da bude“, „Sremska hronika“, studije i eseji „Đura Jakšić i njegovo doba“, „Sterija i počeci srpske drame“, „Svetozar Marković“.

U Kačaničkom tesnacu na Kosovu i Metohiji srpska vojska je 1915 godine u Prvom svetskom ratu vodila žestoku borbu s bugarskim trupama koje su udarile s leđa i time onemogućile njeno povlačenje prema Skoplju u susret saveznicima. Premorene i desetkovane srpske trupe, pritisnute nemačkim snagama sa severa i bugarskim s juga, morale su da obustave pokret prema Skoplju i ubrzo je srpska Vrhovna komanda naredila povlačenje preko Albanije.

Grad Veliki Bečkerek menja ime u Petrograd, a 1946. u današnje ime – Zrenjanin.

Umro je 1956 godine srpski glumac Dobrica Milutinović, najveći srpski romantičarski pozorišni glumac izuzetnog glasa i retkog temperamenta. Kao prvak Drame nacionalnog teatra, više od pola veka je s ogromnim uspehom igrao niz uloga iz klasičnog pozorišnog repertoara i najznačajnije likove iz nacionalnog repertora. U Beograd je došao 1898. na poziv upravnika Narodnog pozorišta Branislava Nušića. Muzej pozorišne umetnosti i Savez dramskih umetnika Srbije su 1980. u saradnji sa Zlatarom Majdanpek ustanovili „Prsten Dobrice Milutinovića“, nagradu za glumačko životno delo.

Članovi sekte „People’s Temple“, koju je predvodio Džim Džouns, izvršili su 1978 godine masovno samoubstvo ispijanjem cijanida. Opšti bilans je bio 913 mrtvih ljudi, među kojima i 276 dece.

Post Author: Milan

Ostavi komentar