Rođen pisac Jovan Popović, umro glumac Dobrica Milutinović

Otomanskom carstvu su 1739 godine Beogradskim mirom, posle 21 godine pod Austrijom, ponovo pripali Beograd i sve teritorije severno od Zapadne Morave.

Rođen je 1786 godine Karl Marija fon Veber, nemački kompozitor, tvorac nemačke romantične opere. Komponovao je i orkestarske kompozicije, horove, kamernu muziku, kantate i dr. Vodio je opere u Pragu u i Drezdenu, a takođe je radio i u Londonu, gde je i umro. Dela: opere: „Silvana“, „Eurijanta“, „Ribecal“ (nedovršena), „Čarobni strelac“, „Oberon“…

Rođen je 1836 godine Čezare Lobrozo, italijanski antropolog, osnivač reakcionarne kriminalističke antropologije. Postavio je tezu urođenosti zločinačkih sklonosti i teoriju o uskoj povezanosti između genija i ludaka. Glavna dela: „Genije i ludilo“ i „Genijalni čovek“.

Rođen je 1905 godine srpski pisac i revolucionar Jovan Popović, pripadnik grupe pisaca koja je između dva svetska rata negovala socijalnu literaturu. Posle zavođenja Šestojanuarske diktature 1929, osuđen je zbog komunističke propagande. Nakon oslobođenja Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, pokrenuo je i jedno vreme uređivao „Književne novine“. Dela: zbirke pesama „Hadžija večnosti“, „Lasta u mitraljeskom gnezdu“, „Ples nad prazninom“, proza „Lica u prolazu“, „Istinite legende“, „Reda mora da bude“, „Sremska hronika“, studije i eseji „Đura Jakšić i njegovo doba“, „Sterija i počeci srpske drame“, „Svetozar Marković“.

U Kačaničkom tesnacu na Kosovu i Metohiji srpska vojska je 1915 godine u Prvom svetskom ratu vodila žestoku borbu s bugarskim trupama koje su udarile s leđa i time onemogućile njeno povlačenje prema Skoplju u susret saveznicima. Premorene i desetkovane srpske trupe, pritisnute nemačkim snagama sa severa i bugarskim s juga, morale su da obustave pokret prema Skoplju i ubrzo je srpska Vrhovna komanda naredila povlačenje preko Albanije.

Umro je 1956 godine srpski glumac Dobrica Milutinović, najveći srpski romantičarski pozorišni glumac izuzetnog glasa i retkog temperamenta. Kao prvak Drame nacionalnog teatra, više od pola veka je s ogromnim uspehom igrao niz uloga iz klasičnog pozorišnog repertoara i najznačajnije likove iz nacionalnog repertora. U Beograd je došao 1898. na poziv upravnika Narodnog pozorišta Branislava Nušića. Muzej pozorišne umetnosti i Savez dramskih umetnika Srbije su 1980. u saradnji sa Zlatarom Majdanpek ustanovili „Prsten Dobrice Milutinovića“, nagradu za glumačko životno delo.

Post Author: Milan

Ostavi komentar