Rođen Nikola Kopernik, umro Ljuba Davidović

Na današnji dan, 19 februara 1473, rođen poljski naučnik Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema i utemeljivač moderne astronomije. Njegovo učenje bilo u suprotnosti s crkvenom naukom o Zemlji kao središtu sveta, zbog čega su mnogi njegovi sledbenici stradali kao žrtve katoličke inkvizicije. Katolička crkva 1616. zabranila sva dela koja su se zasnivala na Kopernikovom učenju, a zabrana skinuta 1757.

Britanska flota 19 februara 1807 prošla kroz Dardanele da bi se potom pridružila ruskim snagama u ratu protiv Turske.

Sovjetski Centralni izvršni komitet 19 februara 1918 izdao dekret o zabrani privatnog vlasništva nad zemljom, vodama i prirodnim resursima.

U Zagrebu izašao 19 februara 1922 prvi broj lista „Borba“, iza kog je stajala ilegalna Komunistička partija Jugoslavije. List zabranjen 13. janaura 1929. Ponovo izlazio u Drugom svetskom ratu u Užicu krajm 1941. i u Bosanskoj krajini od oktobra 1942. do februara 1943. Posle rata nastavio da izlazi u Beogradu kao dnevni list.

Srpski političar Ljubomir Davidović, jedan od prvaka Radikalne stranke Srbije do 1901. i jedan od osnivača Samostalne radikalne stranke 1902, umro na današnji dan, 19 februara 1940. Od 1919. bio predsednik novoformirane Demokratske stranke, predsednik jugoslovenske vlade, a od 1929. lider Udružene opozicije.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar