Rođen Mendela, počeo građanski rat u Španiji

 

 

Na današnji dan, 18 jula 1635, rođen je engleski fizičar Robert Huk (Hooke). Usavršio je mikroskop i eksperimentalno dokazao da se centar težišta Zemlje i Meseca kreće oko Sunca u elipsi. Formulisao je osnovni zakon teorije elastičnosti (Hukov zakon).

Meksički državnik i nacionalni heroj Benito Pablo Huarez (Juarez), uro 18 jula 1872. Kao predsednik Meksika (tri puta, 1858, 1867, 1871) odvojio je crkvu od države i sproveo niz reformi kojima je smanjio moć crkve i vojske.

Norveški oficir Vidkun Kvisling (Quisling), premijer marionetske pronacističke vlade u Drugom svetskom ratu (1942-45), rođen 18 jula 1887. Po završetku rata osuđen je na smrt i streljan, a njegovo ime postalo je simbol nacionalne izdaje.

Nelson Mandela, lider Afričkog nacionalnog kongresa i borac protiv aparthejda, rođen je 18 jula 1918. Nakon 28 godina provedenih u zatvoru, postao je 1994. prvi crnac predsednik Južne Afrike.

Budući nacistički lider Nemačke Adolf Hitler objavio je 18 jula 1925 prvi tom svog ličnog manifesta „Majn kampf“.

Pobunom u Melilji, u španskom Maroku, protiv vlade Narodnog fronta premijera Manuela Asanje (Azana), 18 jula 1936 počeo je građanski rat u Španiji.

Nemci su, u Drugom svetskom ratu, uz pomoć domobrana, nakon više od mesec dana borbi 18 jula 1942 pobedili partizanske snage na planini Kozari, u severozapadnoj Bosni. Spaljena su sela, a oko 50.000 ljudi odvedeno je u logore.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar