Rođen Celzijus, poginuo Ivo Lola Ribar

Na današnji dan, 27 novembra 1701, rođen švedski fizičar i astronom Anders Celzijus, tvorac skale za merenje toplote koja je po njemu dobila naziv.

Fancuski pisac Aleksandar Dima Sin umro 27 novembra 1895. Proslavio se romanom „Dama s kamelijama“, prema kom je napisan libreto za Verdijevu operu „Travijata“.

U okviru Versajske mirovne konferencije posle Prvog svetskog rata, 27 novembra 1919, Bugarska potpisala dokument kojim je Dobrudža pripala Rumuniji, istočna Trakija Grčkoj, a gradovi Dimitrovgrad, Bosilegrad i Strumica Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.

Ahmed Ben Zogu potpisao 27 novembra 1926 u Tirani ugovor sa Italijom kojim je Albanija stavljena pod italijanski protektorat.

Američki rok-pevač, gitarista i pisac pesama Džimi Hendriks, jedan od najpopularnijih muzičara u svetu šezdesetih godina 20. veka, rođen 27 novembra 1942. Umro 1970. od prekomerne doze droge.

Na aerodromu u Glamočkom polju u Drugom svetskom ratu, 27 novembra 1943 poginuo Ivo Lola Ribar, generalni sekretar SKOJ, kada je kao šef vojne misije vrhovnog štaba NOV i POJ krenuo u Kairo.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar