Rođen Aleksandar I Romanov

Na današnji dan, 23 decembra 1777. , rođen ruski car Aleksandar I Romanov, koji je tokom vladavine od 1801. sproveo liberalne reforme i teritorijalno proširio Rusiju pripojivši Finsku, velike delove Poljske i Besarabiju. Posle Napoleonovog neuspešnog pohoda na Rusiju 1812. uništio njegovu vojsku u povlačenju, a 1814. trijumfalno ušao u Pariz, gde su vođeni mirovni pregovori posle Napoleonove kapitulacije.

Nemački egiptolog Karl Ričard Lepsijus, koji se smatra osnivačem moderne arheologije, rođen je 23 decembra 1810. Njegove „Egipatske hronologije“ utemeljile naučno izučavanje rane egipatske istorije.

Vrhovna komanda savezničkih snaga za Sredozemlje i Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije postigli, u Drugom svetskom ratu, 23 decembra 1943. sporazum o prihvatanju jugoslovenskih izbeglica i njihovom prebacivanju u severnu Afriku.

Slovenci se 23 decembra 1990. na plebiscitu izjasnili za izdvajanje iz Jugoslavije.

Republika Srpska i vlada u Sarajevu, uz posredovanje bivšeg predsednika SAD Džimija Kartera, potpisale 23 decembra 1994. četvoromesečno primirje koje je stupilo na snagu 1. januara 1995.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar