Reprogram duga za korisnike usluga JKP Šumadija

Zbog neizmirenih obaveza za usluge parkinga JKP Šumadija Kragujevac je mali deo svojih potraživanja ustupilo u cilju efikasnije naplate dugovanja. Postupak potraživanja neizmirenih obaveza pokrenut je protiv korisnika usluga koji nisu izmirili svoju obavezu uplate dugovanja po osnovu usluge korišćenja parkinga, a pod pretnjom zastarelosti potraživanja.

Reč je o izuzetno neurednim korisnicima usluga koji broji manje od 100. I pored uredno upućenih opomena svedoci smo situacije da na jednom registarskom broju korisnik usluga ima čak 48 opomena. Dakle, korisnik nije iskoristio pravo da u roku od 8 dana od dana izdavanja opšte dnevne karte uplati iznos od 495,00 dinara, niti da reaguje na opomenu za neuplaćenu izdatu opštu dnevnu kartu (990,00 dinara) i 10 meseci nakon izdavanja.

Kako bi izbegli plaćanje nepotrebnih troškova pozivamo građane da izmire svoje obaveze. JKP Šumadija Kragujevac je omogućilo nove benefite korisnicima svojih usluga da sve neizmirene obaveze prema našem preduzeću izvrše putem reprograma i to do 48 meseci u zavisnosti od iznosa dugovanja kako za fizička, tako i za pravna lica.

Sve informacije o reprogramu dugovanja mogu se dobiti na sajtu preduzeća, kao i putem Korisničkog centra JKP Šumadija Kragujevac na telefone 034/501-180, 034/501-181; 060/2341050, putem mejla kontaktcentar@jkpsumadija.rs ili lično u ul. Kralja Petra I br. 22 svakog radnog dana od 07 do 17 sati.

Post Author: Milan

Ostavi komentar