Raspisan tender za izgradnju šipova sa trim stazom na jezeru Bubanj

Grad Kragujevac, raspisao je javnu nabavku za izgradnju šipova sa trim stazom.
Kako se navodi u dokumentaciji, na delu kompleksa, uz trim stazu, postoje depresije u kojima se sakuplja velika količina procednih voda sa okolnog terena što ugrožava stabilnost staze. Za odvođenje vode predviđena je izrada drenaže.
U delu neposredno uz trim stazu predviđena je ugradnja drenažne cevi, u nožici nasipa, a na delu terena, sa koga se sliva voda, predviđena je izrada drenažnih rovova od lomljenog kamena.
Sakupljene vode odvode se u postojeći odvodni kanal preliva, iz jezera. Rok za dostavljanje ponuda je 10. avgust 2020.
Programom urbane obnove i revitalizacije kompleksa Jezero Bubanj površine 9,6 hektara, koje je izradilo JP Urbanizam za potrebe Grada Kragujevca, urađena je specifikacija potrebnih aktivnosti i radova na realizaciji planiranih sadržaja parka „Jezero Bubanj“ i sprovođenju mera sanacije, revitalizacije, zaštite i unapređenja vodenog ekosistema, sa grubom procenom investicionih troškova.
U septembru 2019. godine raspisana je javna nabavka za prvu fazu koja obuhvata izradu pešačkih, biciklističkih i trim staza oko jezera, uključujući i servisno-interventne saobraćajnice u kompleksu, ukupne dužine oko 2.150 m. Staze će pratiti i odgovarajuća javna rasveta i urbani mobilijar.
Posao je u oktobru poveren grupi ponuđača koju čine preduzeća Sloga Construction iz Kragujevca, Graditelj NS iz Novog Sada i Millenium Team iz Beograda. Ugovorena vrednost radova je 58,3 miliona dinara bez PDV-a.
Jezero Bubanj u Kragujevcu je veštačko jezero podignuto 70-ih godina prošlog veka, koje okružuje pretežno samoniklo zelenilo, sa drvenastom vegetacijom u zaleđu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar