Raskol rimske i carigradske hrišćanske crkve

Na današnji dan, 16 jula 1054, zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima došlo do raskola rimske i carigradske hrišćanske crkve. Spor kasnije doveo do „velike šizme“ i stvorene dve crkve, pravoslavna i rimokatolička.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar