Pušten u saobraćaj prvi beogradski drumski most

Na današnji dan, 16 decembra 1773, nezadovoljna visokim uvoznim carinama i britanskom kolonijalnom vlašću grupa američkih kolonista, maskirana u Indijance, u bostonskoj luci pobacala u more sanduke čaja sa jednog britanskog broda. Taj događaj, kasnije nazvan Bostonska čajanka, nagovestio američki rat za nezavisnost, 1775.

Nemački filolog Vilhelm Grim, koji je s bratom Jakobom sakupio i objavio čuvene priče i bajke za decu, umro 16 decembra 1859. S bratom radio i na istraživanju nemačkog jezika, folklora i kulture, a bavio se i izučavanjem spomenika starog nemačkog jezika.

U Sarajevu 16 decembra 1885 počeo da izlazi srpski književni list „Bosanska vila“, veoma cenjen u bosanskim književnim krugovima. Pokrenut kao časopis koji će se baviti srpskom kulturnom baštinom, vremenom prerastao u ugledan list u kom su sarađivali istaknuti pisci svih nacionalnosti i književnici van bosanskohercegovačkog kruga. Do 1887. ga uređivao Nikola Šumonja, a potom do zabrane, 15. juna 1914, Nikola Kašiković.

Ruski monah i pustolov Grigorij Raspućin, koji je, kao tobožnji vidovnjak i čudotvorac, uspeo da se nametne za osobu od poverenja poslednjem ruskom caru Nikoli II i njegovoj ženi, carici Aleksandri, ubijen 16 decembra 1916. Ubila ga grupa oficira da bi spasila ugled monarhije.

Srpski istoričar i sveštenik Dimitrije Ruvarac, profesor i rektor Karlovačke bogoslovije, od 1882. arhimandrit manastira Grgetega, umro 16 decembra 1931. Ustanovio kritičku školu u srpskoj istoriografiji uvodeći filološki metod u analizu istorijskih izvora. Autor brojnih rasprava i studija.

Prvi beogradski drumski most preko Save, nazvan „Zemunski most kralja Aleksandra“, pušten u saobraćaj 16 decembra 1934. Dignut u vazduh u aprilu 1941, a na mestu visećeg mosta 1957. podignut most nezvanično nazvan „Brankov most“.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar