Prva žena u svemiru, sporazum Tito-Šubašić

Henry Berliner demonstrirao je 1922 godine svoj helikopter američkom birou ѕa aeronautiku. Helikopter je inače dugo usavršavan, pa je tek od Drugog svetskog rata stekao širu primenu u vazduhoplovstvu.

Umro je 1930 godine srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke, više puta bio ministar prosvete i jednom premijer. Dela: monografija „Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića“, stari srpski pisani spomenici „Miroslavljevo jevanđelje“, „Stari srpski natpisi i zapisi“ (šest knjiga), stari letopisi, dela Vuka Karadžića, uključujući „Vukovu prepisku“, udžbenici gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim crkvama u 15. i 16. veku, o arhiepiskopu Danilu.

Na Visu je u Drugom svetskom ratu 1944 godine postignut sporazum jugoslovenske kraljevske izbegličke vlade – koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog Londona – i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr Ivan Šubašić i Josip Broz. Tim dokumentom predviđeno je da izbegličku vladu formiraju demokrate nekompromitovane saradnjom s okupatorom i izjavama protiv narodnooslobodilačkog pokreta. Dogovoreno je i da izbeglička vlada prizna tekovine narodnooslobodilačke borbe, organizuje pomoć i osudi izdajnike, a da o obliku vladavine bude odlučeno posle oslobođenja Jugoslavije, što je komunistima omogućilo da prigrabe apsolutnu vlast, jer su posleratni izbori bili farsa.

Valentina Tereškova postala je 1963 godine prva žena koja je odletela u svemir.

Post Author: Milan

Ostavi komentar