Projekat Centra za samostalni život uključuje 75 osoba sa invaliditetom

Projekat ”Osnaživanje i kvalitetna inkluzija kroz pomoć, informisanje i podršku samostalnom životu u lokalnoj zajednici” za cilj ima povećanje kvaliteta i vidljivosti usluga socijalne zaštite koje se pružaju osobama sa invaliditetom na lokalnom nivou posebno u vanrednim situacijama, rekla je dr Milena Stojanović, predsednica Centra za samostalni život OSI na prezentaciji početka realizacije projekta koji se realizuje u okviru Programa Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji, uz finansijsku podršku Evropske unije, a u Kragujevcu realizuje Centar za samostalni život OSI u partnerstvu sa Centrom za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja LJubica“ i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje. Specifični ciljevi, kazala je dr Stojanović jesu pilotiranje usluge predah hraniteljstvo u cilju zbrinjavanja dece sa smetnjama u razvoju i mladih sa invaliditetom, zatim unapređenje podrške pomoć u kući i obezbeđivanje podrške mobilnog tima za odrasle i stare OSI, osnaživanje mladih OSI za samostalan život u lokalnoj zajednici.

Ciljne grupe su deca sa smetnjama u razvoju, mladi sa invaliditetom, odrasle OSI a očekivani broj direktnih korisnika je 75. Za 20 dece obezbeđena je usluga predah hraniteljstva, 15 mladih OSI će proći obuku za samostalni život i 40 OSI i njihovih porodica će koristiti uslugu pomoć u kući i mobilnog tima, dok je indirektni broj korisnika mnogo veći, istakla je dr Milena Stojanović.

Izuzetno mi je drago da jedna ovako dobra projektna ideja koncipirana i potekla iz grada Kragujevca, kazala je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća zdravstvo i socijalnu zaštitu. Posebno mi je drago što se sve ovo dešava tokom 16 dana aktivizma koji su počeli 25. novembra, jednom globalnom borbom portiv nasilja nad ženama uključujući 3. decembar kao Svetski dan osoba sa invaliditetom i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Da je Grad Kragujevac primer dobre prakse što se čulo na nacionalnoj konferenciji Saveza slepih i na centralnoj manifestaciji koja je upriličena povodom svetskog dana OSI u Kragujevcu, podsetila je dr Damnjanović. Negujemo izuzetnu empatiju i pažnju prema OSI i da smo jedan od retkih gradova koji programe rada ima na godišnjem nivou kada su u pitanju organizacije civilnog društva koje se bave unapređenjem kvaliteta života naših sugrađana. Progami rada na godišnjem nivou su jako važni za opstanak udruženja a projekti na lokalnom nivou su veoma značajni. Kada imate ovako kvalitetne organizacije civilnog društva kao što je Centar za samostalni život OSI, onda imate i inovativne ideje koje dobija u dužnu pažlju i podršku sa evropskog nivoa, zaključila je dr Damnjanović.

Dr Milena Stojanović, kao predsednica Centra za samostalni život OSI, nosioca projekta zahvalila se predstavnicima partnerskih institucija na kreiranju i budućoj podršci u realizaciji projekta i izrazila zadovoljstvo što je udruženje dobilo prvi put podršku EU za projekat čiji je cilj unapređenje kvaliteta života OSI. Projekat podržava sve kategorije invaliditeta i uzraste, od dece i mladih, odraslih i starijih osoba sa invaliditetom, članove njihovih porodica, ali i radnike u sistemu socijalne zaštite a radi povećanja kapaciteta i inovativnosti u smislu izrade veb platforme koja će služiti za podršku OSI.

Post Author: Milan

Ostavi komentar