Program reformi poreza na imovinu

Na 45 skupštini Stalne konferencije gradova i opština, održana u utorak 12. decembra, potpisan je Sporazum o sprovođenju paketa podrške za unapređenje naplate poreza na imovinu na lokalu u okviru “Programa reformi poreza na imovinu, koji sprovodi IMG, a finansira SDC – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Memorandum o razumevanju u ime grada Kragujevca potpisao je gradonačelnik Radomir Nikolić.

Program, koji će trajati do 30. aprila 2021. godine i za čiju je realizaciju obezbeđeno ukupno šest miliona švajcarskih franaka, podržava jačanje kapaciteta lokalne samouprave u Srbiji u cilju povećanja naplate poreza na imovinu, odnosno sopstvenih prihoda, koji su od značaja za modernizaciju javnih usluga. . Podrška podrazumeva obuku lokalnih poreskih administracija koja se odnosi na tehničke, pravne i administrativne izazove za pravilno sprovođenje Zakona o porezu na imovinu, jačanje i poboljšanje performansi lokalne poreske administracije i njihovog učešća u unapređenju pravnog okvira radi efikasnijeg, transparentnijeg i pravičnijeg oporezivanja imovine.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar