Priznanje za inovativne pristupe u oblasti unapređenja položaja ranjivih grupa

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra  i 75 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je svečanost na kojoj su uručene zahvalnice partnerima iz javne uprave, medija, civilnog društva, lokalne samouprave, akademske zajednice i drugih organizacija i institucija kao i istaknutim pojedincima za podršku unapređenju ljudskih prava u Srbiji.

Za poseban doprinos i angažman akademskim radom u oblasti unapređenja ljudskih i manjinskih prava i položaja posebno ranjivih i marginalizovanih društvenih grupa zahvalnicu je dobio prof. dr Dejan Matić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i dr Gordana Damnjanović, članica Komisije Privremenog organa i to za poseban doprinos, angažman i inovativne pristupe u oblasti unapređenja položaja ranjivih i marginalizovanih grupa u Kragujevcu,

Verujem da nas je za ovo priznanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društevni dijalog, preporučilo institucionalno organizovanje kroz Odeljenje za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima, antidiskriminacioni kodeks, kao i strateška dokumenta, lokalni akcioni i operativni planovi koje je grad Kragujevac implementirao, kazala je dr Damnjanović. Izuzetna je čast dobiti ovo priznanje, ne samo za mene lično već iznad svega zbog grada Kragujevca i Odeljenja za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima, jer su prava mera i vrednost jedne zajednice i društva ljudskost, humanost, poštovanje univerzalnih ljudskih prava i briga o onima koji su najranjiviji, izjavila je Damnjanović, nakon što joj je ministar Tomislav Žigmanov uručio zahvalnicu.

Inače, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u sklopu obeleževanja 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u Kragujevcu održao tri društvena dijaloga. Jedan je bio posvećen brizi o starima sa aspekta međugeneracijskog jaza, drugi, povodom „16 dana aktivizma“ za temu je imao nultu toleranciju nasilja nad ženama a na trećem se govorilo o socijalnoj inkluziji u oblasti kulture, s obzirom na to da je grad Kragujevac dobio priznanje o zaštitnika građana za pristupačnost u ovoj oblasti.

Post Author: Milan

Ostavi komentar