Privatni vrtići nisu imali subvencije

Na osnovu instrukcija Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete od danas u Kragujevcu počinju da rade državne i privatne predškolske ustanove za svu decu čiji roditelji dostave potvrdu da su radno angažovani. Prema istraživanjima, koje je radila Gradska uprava odnosno državne predškolske ustanove, 30 posto roditelja ima potrebu da dovede decu na čuvanje zbog radne aktivacije, izjavio je Nikola Ribarić načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima.

Grad Kragujevac će i dalje, pod istim uslovima, omogućiti roditeljima da ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice ( privatne predškolske ustanove ), a u skladu sa Instrukcijama Vlade Srbije u vreme trajanja epidemije Covid- 19.

U konkretnoj situaciji, tvrdi Ribarić, privatni vrtići na neki način doveli su javnost u zabludu ističući da su ukinute “subvencije“, što ne stoji, jer oni nikada nisu ostvarivali pravo na subvencije, kao što ni roditelji nisu imali “subvencije“ već pravo na naknadu dela troškova, koje takođe nije ukinuto, niti može da bude ukinuto bez prestanka važenja rešenja kojim je navedeno pravo utvrđeno. Svako dete koje ima mogućnost da pohađa predškolsku ustanovu, u skladu sa Instrukcijama u vreme trajanja epidemije Covid – 19, odnosno njihovi roditelji će i dalje pod istim uslovima ostvarivati pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama.

Samo roditeljima koji uslugu mogu da ostvare na osnovu potvrda o radnom angažovanju, grad će vršiti naknadu dela troškova u iznosu od 13 500 dinara po jednom detetu. Kada usluga ne postoji, nema ni troškova boravka dece u predškolskim ustanovama, zaključio je načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima.

Izvor- www.kragujevac.rs

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar