Priprema industrije za primenu uredbe o prekograničnom prilagođavanju cene ugljenika cbam za aluminijum, gvožđe/čelik

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga održana je jednodnevna specijalizovana obuka u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz podršku Vlade Švajcarske, na temu: „Priprema industrije u vezi sa primenom Uredbe o prekograničnom prilagođavanju cene uglјenika: CBAM za aluminijum, gvožđe/čelik – Kako se pripremiti i koje su obaveze?“

Evropska komisija je u julu ove godine usvojila CBAM Uredbu (2023/956) – Uredba o mehanizmu prekograničkog prilagođavanja cene uglјenika – koja počinje da se primenjuje već od 1. oktobra 2023. godine, a odnosi se na određenu robu koja se proizvodi u industrijama: 1) gvožđa/čelika, 2) cementa, 3) aluminijuma, 4) đubriva, 5) električne energije i 6) vodonika.

Sve kompanije koje izvoze na tržište EU robu iz gore pomenutih 6 industrija i čiji se proizvodi nalaze na listi CN kodova, u Prilogu I CBAM Uredbe, imaju obavezu merenja, izračunavanja i izveštavanja o ugađenim emisijama GHG (gasova staklene bašte) u ove proizvode. Prvi tromesečni izveštaj, koji pokriva kvartal koji se završava 31. decembra 2023., podnosi se najkasnije do 31. januara 2024. godine.

Stoga, postoji realna opasnost da, izvoznici u EU koji ne budu na vreme informisani o ovim obavezama i rokovima, budu suočeni sa problemima prilikom izvoza svoje robe, pa čak i obustave ranije ugovorenih poslova, ukoliko ne odgovore obavezama iz predmetne Uredbe.

Imajući sve ovo u vidu, Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz podršku Vlade Švajcarske, organizovaće seriju sektorskih obuka za naše privrednike sa namerom da sve najvažnije zahteve iz ovih propisa prenese kompanijama i pravovremeno ih informiše i pripremi za obaveze koje ih očekuju.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar