Predstavljanje istraživanja o mogućnostima progresivnog oporezivanja zarada u Kragujevcu

Centar za politike emancipacije je prethodnih meseci, sa grupom autora i autorki, radio na razvijanju mogućih opcija progresivnog oporezivanja zarada. U petak, 8. decembra, u prostoru HUB34, u Kragujevcu, predstavićemo rezultate našeg rada, publikaciju „Za progresivno oporezivanje: Mogućnosti uvođenja progresivnog oporezivanja zarada“, kao i dve potencijalne opcije progresivnog oporezivanja zarada koje bi omogućile redistribuciju bogatstva i rast najnižih zarada.

Motiv za izradu opcija za progresivno oporezivanje zarada proizilazi iz potrebe za rešavanjem problema siromaštva radnica i radnika u Srbiji, kao i potrebe da se interveniše u ogromne i rastuće nejednakosti u našem društvu.

Naš dugogodišnji terenski i istraživački rad na polju radnih prava i svakodnevni kontakt sa sindikatima i radnicama i radnicima pokazuje da, bez obzira na mnogobrojna kršenja radnih prava sa kojima se radništvo suočava, najveći problem kontinuirano predstavljaju niske zarade. Duboko su uznemirujući podaci da se minimalna zarada u Srbiji, koju zvanično prima oko 250.000 radnica i radnika, nalazi ispod praga siromaštva za tročlanu porodicu, a da su prosečna i medijalna zarada u Srbiji među najnižima u Evropi. Posebno je indikativna činjenica da je u prethodne četiri decenije prosečan dohodak 50% siromašnijeg dela populacije opao za 14%, dok je prosečni dohodak 1% najbogatijih porastao za čak 88,7%

Srbiji je neophodna temeljna reforma poreskog sistema, sistema socijalnih davanja i rekonfiguracija sistema javnih rashoda kako bismo promenili ovaj trend. Predlog progresivnog oporezivanja zarada vidimo kao sastavni deo nužne sveobuhvatne reforme.

Na istraživanju su radili: Bojana Tamindžija, Vladimir Simović, Sarita Bradaš, Darko Ilinčić, Nikolina Vujačić, Mario Reljanović, Sabina Popović i Toni Prug.

Istraživanje je realizovano uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung, Brot fur die Welt i transform! europe.

Datum: petak, 8. decembar
Vreme:
18:00
Lokacija: HUB34, Miloja Pavlovica 9, Kragujevac

Na predstavljanju istraživanja će govoriti:
Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beograda i  predsednik udruženja Centar za dostojanstven rad,
Sarita Bradaš, istraživačica i jedna od autorki,
Jugoslav Ristić, predsednik Udruženja građana „Nova svetlost“ iz Kragujevca,
Bojana Tamindžija, koordinatorka programa za radna prava Centra za politike emancipacije.

Post Author: Milan

Ostavi komentar