Pravo glasa na izborima za odbornike u Skupštini grada Kragujevca ima 152 516 birača

U nedelju 17. decembra održavaju se parlamentarni izbori za narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije, na kojima će birači moći da glasaju za jednu od 18 proglašenih izbornih lista i izbori za odbornike u Skupštini grada Kragujevca, na kojima birači glasaju za jednu od 12 proglašenih izbornih lista.

Na teritoriji grada Kragujevca ukupan broj biračkih mesta je isti kao prošle godine 168 i jedno biračko mesto u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Ukupan broj birača koji mogu glasati na izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca je 152 516, a ukupan broj birača za parlamentarne izbore za izbor narodnih poslanika 154 897 birača. Ova razlika u broju birača koji glasaju na izborima za odbornike i koji mogu glasati na izborima za narodne poslanike je zbog toga što postoje birači koji su se prijavili za glasanje prema mestu boravišta. Ti birači mogu glasati samo na izborima za narodne poslanike u mestu svog boravišta, ali u mestu svog boravišta ne mogu glasati za izbore za odbornike grada Kragujevca, rekla je Jasmina Petrović, zamenica predsednice Gradske izborne komisije Kragujevca.

Biračka mesta se otvaraju u nedelju, u 7.00 ujutru a zatvaraju u 20.00 časova. Ukoliko je birački odbor kasnio sa otvaranjem biračkog mesta ili je došlo do prekida glasanja tada se glasanje produžava za onoliko za koliko je odložen početak glasanja, odnosno onoliko koliko je trajao prekid glasanja. Takođe, objašnjava Petrović, svi birači koji se zateknu na biračkom mestu ili neposredno ispred biračkog mesta u momentu zatvaranja biračkog mesta, imaju pravo da glasaju.

Birači koji ne mogu da glasaju na biračkom mestu mogu da se prijave Gradskoj izbornoj komisiji za glasanje van biračkog mesta i to najranije 72 sata pre glasanja i najkasnije do 11.00 časova na dan glasanja. Prijave mogu podnositi biračkom odboru na dan glasanja do 11.00 časova. Kod glasanja van biračkog mesta jako je bitno da birači koji glasaju van biračkog mesta potpišu potvrdu o izbornom pravu zato što ona zamenjuje potpis u izvodu iz biračkog spiska, pa ukoliko birač koji glasa van biračkog mesta popuni glasački listić, a ne potpiše potvrdu o biračkom pravu, smatraće se da nije glasao, odnosno takav glasački listić ubraja se u neupotrebljene glasačke listiće. Brojevi telefona na koje se mogu javljati birači koji žele da glasaju van biračkog mesta su fiksni – 335 587 i na tri broja mobilnih telefona, 0648093852, 0648093853 i 0648093854. Ovaj institut ne treba zloupotrebljavati jer je predviđen samo za glasače koji zbog starosti, bolesti ili invaliditeta ne mogu da izađu da glasaju na biračkom mestu, napominje zamenica predsednika GIK Kragujevac.

Tokom održavanja izbora pratiće se izlaznost birača a podaci o izlaznosti objavljivaće se i na veb prezentaciji Republičke izborne komisije. Prvi podaci o izlaznosti saopštiće se oko 10.15 sa stanjem do 10 časova, a poslednji oko 18.15 sa stanjem do 18.00 časova. Svi učesnici izbornog procesa moraju da se pridržavaju reda i zakona, ističe Petrović i podseća da su Krivičnim zakonom predviđena određena krivična dela za povredu izbornih prava građana, kao i prekršajne sankcije za narušavanje reda na biračkom mestu, povreda tajnosti glasanja, uništavanje izborne dokumentacije i tome slično. Nadam se da će naši izbori u nedelju 17. decembra proteći bez ikakvih problema, zaključila je zamenica predsednice GIK.

Post Author: Milan

Ostavi komentar